Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ADANA  .

İCRA MÜD.

2015/    ESAS

			

ÇUKUROVA TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

ALACAKLI		: 

VEKİLİ		: 

BORÇLULAR	: 

BORÇ MİKTARI	: 



lı son kayıt örneğinin istenmesine, borçlu adına kayıtlı
değilse son durumu gösterir tapu kaydının ve satışa dair resmi
senedin alıcı ve satıcının adres ve kimlik bilgilerini gösterir
şekilde bir suretinin müdürlüğümüze gönderilmesine karar
verilmiştir. Karar gereğinin işlem yapılarak sonuç hakkında bilgi
verilmesi rica olunur. 14.05.2015

TAŞINMAZ-LAR	: 

											İCRA MÜD.