Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     T.C. … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO		: …/ … E.

BORÇLU/LAR	: 

      Yukarıda esas numarası belirtilen Müdürlüğünüz
dosyasındaki haciz, 

…/…/… tarihinde düşmüş olup, dosya …/…/… tarihinde
tarafımızca tekrar yenilenmiştir.

			Dosya borçlusu … … adına kayıtlı gayrimenkul bulunması
durumunda kayıtlarına haciz konulması için ….. Tapu Sicil
Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını müvekkil adına saygıyla
talep ederiz. …/…/…

			    Alacaklı Vekili

Av.

^

„

ˆ

˜

 hJp

 hJp

 hJp

J

~

†

ˆ

␃愁Ĥ摧笡'᐀ Talep gibi işlem yapılmasına karar verildi. …/
…/ …

… İcra Müdürlüğü

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: …/…

        Müdürlüğünüz …/… Esas numaralı dosyasında
borçlu bulunan … adına kayıtlı gayrimenkul bulunması durumunda
kayıtlarına haciz konulması için … Tapu Sicil Müdürlüğü’ne
müzekkere yazılmasını talep ederim.

		 

  Alacaklı Vekili	

Av.