Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI         :.......

VEKİLİ          :.......

DAVA           : HASIMSIZ

KONU           : Gaiplik kararı verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimizin 25 yıldır evli bulunduğu eşi
bundan 12 yıl kadar önce evini terk etmiştir. Evlilik kayıtları
....... İli, .......İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No,
....... Sayfa No ve ....... Kütük Sıra Nodadır. Evliliklerinden
....... bulunmaktadır. 

2-Tüm aramalara rağmen kendisinden gittiği günden bu yana hiçbir
haber alınamamıştır. Ulusal ve yerel gazetelere, radyolara çeşitli
zamanlarda verilen ilanlar da cevapsız kalmıştır. (Gazeteler
ektedir)

           

°

ä

ä

æ

z

¨

¶

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧娶(ఀvekkilimizin eşinin
gaipliğine karar verilmesini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : Medeni Yasa ve İlgili Mevzuat

KANITLAR        : Nüfus Kaydı, Tanık Beyanları, Gazete
nüshaları, her türlü yasal kanıt.

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin kocası 
.......'nın gaipliğine karar verilmesini talep ederiz.

						

							     DAVACI VEKİLİ

				             .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78