Giriş yap
Kayıt ol

        <html xmlns...o='urn...schemas-microsoft-com...office...office' xmlns...w='urn...schemas-microsoft-com...office...word'xmlns='http...//www.w3.org/TR/REC-html40'><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-8859-9' ><head><title>Gaiplik Kararý Dilekçesi</title><!--[if gte mso 9]><xml><w...WordDocument><w...View>Print</w...View><w...Zoom>90</w...Zoom><w...DoNotOptimizeForBrowser/></w...WordDocument></xml><![endif]--><html>

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Windows-1254">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered)">
<style>
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, ...MsoNormal
	{margin...0cm;
	margin-bottom....0001pt;
	font-size...12.0pt;
	font-family..."Times New Roman";}
 /* Page Definitions */
 @page Section1
	{size...612.0pt 792.0pt;
	margin...2.0cm 2.0cm 2.0cm 70.9pt;}
...Section1
	{page...Section1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=TR style='text-justify-trim...punctuation'>

<div class=Section1>

<table class=MsoTableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0
 style='border-collapse:collapse;border:none'>
 <tr>
 <td width=636 colspan=2 valign=top style='width:477.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b>&nbsp;</b></p>
 <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b>................
 ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝ'NE</b></p>
 <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b>                                   
 ........................</b></p>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td width=140 valign=top style='width:104.65pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal><b>DAVACI</b></p>
 </td>
 <td width=497 valign=top style='width:372.65pt;border-top:none;border-left:
 none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal>&nbsp;</p>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td width=140 valign=top style='width:104.65pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal><b>VEKÝLÝ</b></p>
 </td>
 <td width=497 valign=top style='width:372.65pt;border-top:none;border-left:
 none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal>&nbsp;</p>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td width=140 valign=top style='width:104.65pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal><b>DAVA</b></p>
 </td>
 <td width=497 valign=top style='width:372.65pt;border-top:none;border-left:
 none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal>HASIMSIZ</p>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td width=140 valign=top style='width:104.65pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal><b>KONU</b></p>
 </td>
 <td width=497 valign=top style='width:372.65pt;border-top:none;border-left:
 none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal>Gaiplik kararý verilmesi istemidir.</p>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td width=140 valign=top style='width:104.65pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal><b>AÇIKLAMALAR</b></p>
 </td>
 <td width=497 valign=top style='width:372.65pt;border-top:none;border-left:
 none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal>1-Müvekkilimizin ……… yýldýr evli bulunduðu eþi bundan 12
 yýl kadar önce evini terk etmiþtir. Evlilik kayýtlarý ....... Ýli,
 .......Ýlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Sayfa No ve
 ....... Kütük Sýra Nodadýr. Evliliklerinden ....... bulunmaktadýr. </p>
 <p class=MsoNormal>&nbsp;</p>
 <p class=MsoNormal>2-Tüm aramalara raðmen kendisinden gittiði günden bu yana
 hiçbir haber alýnamamýþtýr. Ulusal ve yerel gazetelere, radyolara çeþitli
 zamanlarda verilen ilanlar da cevapsýz kalmýþtýr. (Gazeteler ektedir)</p>
 <p class=MsoNormal>&nbsp;</p>
 <p class=MsoNormal>3-Müvekkilimizin eþinin gaipliðine karar verilmesini talep
 ediyoruz.</p>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td width=140 valign=top style='width:104.65pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal><b>YASAL NEDENLER</b></p>
 </td>
 <td width=497 valign=top style='width:372.65pt;border-top:none;border-left:
 none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal>Medeni Kanun ve ilgili yasal mevzuat.</p>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td width=140 valign=top style='width:104.65pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal><b>KANITLAR</b></p>
 </td>
 <td width=497 valign=top style='width:372.65pt;border-top:none;border-left:
 none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal>Nüfus Kaydý, Tanýk Beyanlarý, Gazete nüshalarý, her türlü
 yasal kanýt.</p>
 <p class=MsoNormal>&nbsp;</p>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td width=140 valign=top style='width:104.65pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal><b>ÝSTEM SONUCU</b></p>
 </td>
 <td width=497 valign=top style='width:372.65pt;border-top:none;border-left:
 none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal>Yukarýda açýklanan nedenlerle müvekkilimin eþi .......'nýn
 gaipliðine karar verilmesini talep ederiz. ../../....</p>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td width=140 valign=top style='width:104.65pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal><b>&nbsp;</b></p>
 </td>
 <td width=497 valign=top style='width:372.65pt;border-top:none;border-left:
 none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b>DAVACI VEKÝLÝ</b></p>
 <p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b>&nbsp;</b></p>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td width=636 colspan=2 valign=top style='width:477.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;
 border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 <p class=MsoNormal>(4721 s. MK. m. 32, 33, 34, 35)</p>
 </td>
 </tr>
</table>

<p class=MsoNormal>&nbsp;</p>

</div>

</body>

</html>

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78