Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        SULH HUKUK MAHKEMESİNE 

İSTANBUL

DAVACI	:	Döndü Altınsoy

VEKİLİ		:………………..

          	Adres antettedir

DAVALI		: ………………………………

DAVA KONUSU 	:Fuzuli İşgal Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi
İstemidir.

AÇIKLAMALAR	:

Vekil eden davacı, sahibi olduğu işyerini ve evini 01/09/2008
başlangıç tarihli kira akitleri ile Abdurrahman Kayar ‘a isimli
şahsa kiralamıştır. Ancak müvekkilin işyerini kiraladığı
Abdurrahman Kayar müvekkilin muvafakati olmadan söz konusu işyerini
davalı Zafer Kayar’a devir etmiştir. Vekil eden Abdurrahman
Kayar’ı her sorduğunda alt kiracı Zafer abisi olan diğer
davalının geleceğini şimdilik işletmeye kendisinin baktığını
beyan etmiştir. Lakin tarafımızca yapılan çalışmalardan da
görüleceği üzere her ne kadar işletme Abdurrahman Kayar adına
kayıtlı ise de iş bu işletme dinleteceğimiz tanıkların
anlatımından da anlaşılacağı üzere Zafer Kayar tarafından
işletilmektedir.

,

f

Ä

à

â

eyanda bulunulmuş ancak bu beyanlarımız maalesef cevap bulamamış
olup iş bu davayı açmak zorunluluğu hâsıl olmuştur.

DELİLLER	:	Kira sözleşmesi, tanık beyanları, ihtarname, keşif vs.
her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER	:	İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM	:	Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, davalı
şahsın fuzuli işgal olması sebebiyle taşınmazdan tahliyesine, ve
yargılama gideri ve ücreti vekâletin karşı tarafa yüklenmesine
karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep
ederim. TIME \@ "dd.MM.yyyy" 08.07.2015 

Davacı Vekili

Av. …………………

 PAGE  

 PAGE  1