Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Fuzuli İşgal Nedeniyle Kiralananın
Tahliyesi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim ile … , …/…/… tarihinde  müvekkilimin …
adresindeki apartman dairesinin kiralanması konusundaki kira
sözleşmesini imzalamışlardır.

 

2-) Müvekkilimin mahkeme aracılığı ile yaptırdığı tespitler
sonucu kira konusu taşınmaz da … mağazasının faaliyet
gösterdiği ortaya çıkmıştır. Mağazanın işletmesinin davalı
… tarafından yapıldığı belirlenmiştir.

 

Â

Ä

Æ

È

Î

n

p

r

t

|

Ð

Ä

È

p

t

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 ıs kiralananı boşaltmamış, faaliyetlerine devam etmiştir. Bu
nedenlerle dava açılması önem arz etmektedir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 6570 S. K. m. 12
ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Kira
sözleşmesi, tespit tutanağı, satış fişi ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı şahsın
fuzuli şagil olması sebebiyle taşınmazdan tahliyesine, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78