Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

				

						            İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

										.......

DAVACI          :.......

VEKİLİ           :.......

DAVALI          :.......

DAVA           :.......

DAVA DEĞERİ    :.......

KONU           ... ve tazminat
istemidir.

AÇIKLAMALAR  :1-Müvekkilimiz ....... Filmin sahibidir. Firması
adına filmler çektiği ya da haklarını satın aldığı filmlerin
Video CD ya da Video Kasetlerini hazırlayarak yasal yollardan
pazarlamasını yapmaktadır.

2-Dağıtımı yapılan filmler ancak bandrollü ve İşletim Belgesi
olduğu halde kiralanabilir ya da satılabilir. Kiralanacak ve
satılabilecek filmler ayrı ayrı kodlanmıştır. Satış için
dağıtımı yapılan filmlerin kiralanması ya da umuma açık yerlerde
gösterilmesi yasaktır.

3-Davalının işyerinde ....... Asliye Hukuk Mahkemesi' nin .......
Esas sayılı dosyası ile yapılan tespitte, davalının satmak için
almış olduğu bazı VCD leri kiralamak yoluna gittiği, kiraladığı
bir kısım Video Kaset ve VCD leri ise yasa dışı yollardan
dükkanında yine mahkemece tespit edilen kaydedici cihazlar ile
çoğalttığı ve bandrolü ve işletim belgeleri olmaksızın
kiraladığı ya da sattığı tespit edilmiştir.

4-Ürünlerin kiralandığına ilişkin kiralama kartları ve satış
fişleri ele geçirilmiştir. Zaten müvekkilimizin firmasına ait
ürünler satış ve kiralama amacı ile davalının vitrininde ve
raflarında bulunmuştur.

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤଀rmiştir. Müvekkilimizin uğradığı
zarar bilirkişi tarafından ....... olarak tespit edilmiştir.Davalı
suç işlemiştir. Bu konuda ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına
başvurulacaktır.

YASAL NEDENLER : 3257 s. Video ve Müzik Eserleri Yasası FSEK., BK.

KANITLAR      : Tespit Dosyası, Bilirkişi Raporu, CD satışı
KDV fişleri, sevk irsaliyeleri, keşif, her türlü yasal kanıt.

CEVAP SÜRESİ    : 10 gündür.

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle Davalının dükkanında
müvekkilimize ait ve izinsiz olarak kullandığı anlaşılan ,tüm VCD
ve Kasetler ile izinsiz çoğaltma işinde kullandığı anlaşılan VCD
Recorder diye anılan VCD yazıcılarına ve Video Kaydedici cihazlara,
dükkanda ve deposunda bulunan boş CD ve kasetlerin tedbiren muhafaza
altına alınmasına, dışarıya kiraladığı ya da sattığı VCD ve
Kasetlerin toplanmasına, imhasına ve müvekkilimizin sahip olduğu
eserlere yönelik tecavüzün ref' ine , fazlaya ilişkin talep ve dava
haklarımız saklı kalmak üzere bilirkişi raporu ile tespit edilen
....... zararımızın tespit tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi
ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilimize verilmesine, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini talep ederiz. 

								

					DAVACI VEKİLİ

				               .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78