Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

...................İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 

............. MÜDÜRLÜĞÜNE

                                   
..............

ALACAKLI	: 

BORÇLU	: 

BORÇ MİKTARI:

    Borçlu aleyhine yapılan icra takibinde borçlu adına 
kayıtlı bulunan ve kayden hacizli .......................... Plaka
numaralı aracın mahallen gösterilecek adresten fiilen haczi ile
muhafaza altına alınmasına karar verilmiştir. 

 h

 h

h

& h

. h

h

. h

...

Š

...

Š

þ

h

h

h

h

h

h

 olunur.

                                    
              

 İcra Md. Yrd. 

                                    
              		 ......................

                                    
             


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78