Giriş yap
Kayıt ol

         FESİH BİLDİRİMİNİN TEBELLÜĞ EDİLMEMESİ
                                     TUTANAĞI

Sayı:. ....
İŞYERİNİN
   Unvanı :
   Adresi :
İŞÇİNİN
  Adı Soyadı :
  İşyeri no :
  T.C Kimlik no :
  Bölümü :
  Adresi :
   Yukarıda belirtilen adreste kurulu
.....................................................................unvanlı
işyerimiz işçisi...................................................nın
iş sözleşmesi ...../...../...... tarihinde 4857 Sayılı İş Kanununun
17.maddesine göre feshedilmiştir.
   Bu konuda işverenliğimizce düzenlenen ...../...../..... tarih ve
.......sayılı yazılı bildirim işçi
tarafından imzadan kaçınılmış ve tebellüğ edilmemiştir.Söz konusu
bildirim şahitler huzurunda kendisine okunmuştur.Bu hususu tespit için
aşağıdaki şahitlerin imzaları ile iş bu tutanak..../..../..... tarihinde
tanzim edilmiştir.
... veya vekili                             ŞAHİT                  
       ŞAHİT

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78