Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     FENNİ MESUL ATAMA TAYİN DİLEKÇESİ

FENNİ MESHUL ATANACAK İŞ

İl / İlçe               :

İlgili İdare            :

Pafta/Ada/Parsel No    :

Yapı Adresi           :

Yapı Sahibi            :

Yapı Sahibinin Adresi   :

Sözleşme Başlangıç Tarihi:

Sözleşme Bitiş Tarihi    :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatımın denetiminde, 3194 sayılı
Kanun ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine yapıyı ruhsata ve eki
projelere, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılmasını
sağlamak için aşağıda imzaları, adları ve ünvanları bulunan
fenni mesuller tarafımdan FENNİ MESHUL olarak atanmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.MİMAR (FENNİ MESHUL)

ADI:                                  
                                    
    İMZA

SOYADI:

ODA SİCİL NO:

T.C. NO:

İNŞAAT MÜHENDİSİ (FENNİ MESHUL)

ADI:                                  
                                    
    İMZA

SOYADI:

ODA SİCİL NO:

T.C. NO:

MAKİNA MÜHENDİSİ (FENNİ MESHUL)

ADI:                                  
                                    
    İMZA

SOYADI:

ODA SİCİL NO:

T.C. NO:

VERGİ NO

ELEKTRİK MÜHENDİSİ (FENNİ MESHUL)

ADI:                                  
                                    
    İMZA

SOYADI:

ODA SİCİL NO:

T.C. NO:

VERGİ NO:

YAPI SAHİBİNİN 

ADI:                                  
                                    
    İMZA

SOYADI:

TC:

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri
iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak
üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.