Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi
İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)   Müvekkilim, davalıya ait ... işyerinde …/…/…
tarihinden beri çalışmaktadır.

 

-

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

hesapladığımız toplam ücreti ....TL.’yi bulmuştur. Müvekkilimin
saat ücreti ortalama ...TL.’dir. Fazla çalışma ve fazla sürelerle
çalışma gün ve saatleri işyeri kayıtları ve işe
giriş-çıkışta basılan kart uygulamaları ile açıkça
ortadadır.    

3-)  Müvekkilim bu ücretleri davalı işverenden talep etmiş ancak
davalı  ödemeye yanaşmadığı  için
dava  açılması  zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4857 S. K. m.
41 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : İş
sözleşmesi, işyeri kayıtları, işe giriş kartı, tanık
beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, …TL. fazla çalışma
ücretinin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78