Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN : ……

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

ŞÜPHELİ : ……..İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Adres:

SUÇ : Evrakta sahtecilikle, kimlik bilgilerin kullanılarak adıma
faturalı ve faturasız hat açılması.

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

1. Tarafımca; ../…/2014 tarihinde adıma kayıtlı ve kullanmakta olduğum
  “….” ve “….” numaralı hatlarım için tarife değişikliği talebinde
  bulunulmuştur.

2. Başvurum üzerine işlemlere başlanılmış; işlem sürecinde, talebim
  doğrultusunda işlem yapılamayacağını, hatlarımın diğer hatlarımın
  eski borçları nedeniyle …. İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından iptal
  edildiği tarafıma bildirilmiştir.

3. Yukarıda bildirmiş olduğum 2 hat dışında herhangi bir hattım yoktur.
  Müşteri hizmetlerinden adıma 2011 yılında 5 adet faturalı hat
  açıldığı bilgisini aldım. Bilgim, imzam ve onayım olmaksızın açılan
  hatlar hukuka aykırı ve suç teşkil etmektedir. Bu hatlardan bugüne
  kadar oluşmuş ve bugünden sonra oluşacak olan borçlarını
  reddediyorum. İşbu konu ile ilgili …… Hizmetleri A.Ş.’ yi şikayet
  ediyorum.

4. Adıma bilgim olmaksızın açılan hatların telefon numaraları ……
  Müşteri Hizmetleri A.Ş. yetkilisinden öğrendiğim kadarıyla;

-  ….

-  ….

-  ….

-  ….

-  ….‘tır. Bu numaralı hatlar ve varsa başka faturalı ya da faturasız
  hatların hepsi bilgim ve onayım olmaksızın, yasalara uygun olmayan
  yöntemlerle, usulsüzce açılmıştır.

Bu işlemleri yapan kişilerin tespiti ile haklarında gerekli yasal
işlemlerin yapılmasını Saygılarımla arz ederim.

HUKUKİ NEDENLER : 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, TCK. md. ve
ilgili mevzuat. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle sanık hakkında gerekli
soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına
karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

.

Yakınan

 ….

Ek:

-  Kimlik fotokopisi.