Giriş yap
Kayıt ol

        … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                    
                                    
                                    
         

YAKINAN                            :

VEKİLİ                                
  :

SANIK                                 
  :

SUÇ                                  
      : Evrakta Sahtekarlık.

SUÇ TARİHİ            : …/…/…

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilim, … isimli sanığın … adresindeki dairesinde
kiracı olarak bulunmakta iken, her ayın kirası karşılığında
güvence olarak … tarihinde …TL.’lık bono imzalayarak vermiştir.
Müvekkilim bu kiraları gününde ödemiş ancak …, …’de
oturduğu için senetlerin yanında olmadığını söyleyerek iade
etmemiştir.

2-) Müvekkilim tarafından kira güvencesi olarak verilen ve
zamanında ödenen,  …TL.’lık senetteki rakamların önüne
sanık … tarafından sanık …’nun adı ve meblağ önüne …
rakamı ilave edilmek suretiyle …’lık senede dönüştürülerek,
güven ilişkisi nedeniyle boş bırakılan yerlere yeni tarihler
yazılarak, sanık …. tarafından müvekkilim aleyhine, … İcra
Müdürlüğünün …/... E. sayılı dosyasından icra takibine
geçilerek 163 Örnek ödeme emri …/…/… tarihinde müvekkilimin
eşine muhtarlık kanalıyla tebliğ edilmiştir.



t

v

|

~

v

摧န

愀̤摧န

愀Ĥ摧န

Tüm araştırmalarımıza rağmen şirketin çekleri keşide eden
yetkilisi tespit edilememiştir, ancak … Ticaret Sicili Memurluğunun
…/…/… tarih ve …/… sayılı yazısında, kuruluş tarihinden
itibaren … yıl süre ile şirketi temsile …’nun yetkili olduğu
belirtilmiştir. Sanık … senette tahrifat yapmış, sanık …’de
bu sahte evrakı bilerek ve isteyerek kullanmıştır.

4-) Bu nedenlerle sanıkların cezalandırılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER        : 5237 S. K.  m. 204 ve ilgili
mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle evrakta sahtecilik
yapmış olan sanıkların cezalandırılmasını saygıyla talep
ederiz. .../…/…

                                    
          

                                    
                                    
                           Yakınan Vekili

                                    
                                    
                        Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78