Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Velayetin Babaya Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim davalı …  ile … yıldan beri birliktedir.
Müvekkilimin, davalı ile evlilik dışı birlikteliğinden ... isimli
çocukları olmuştur. Taraflar evli olmadıkları için velayet doğal
olarak annesindedir.

2-) Davalı anne, yaşının  küçük olması nedeniyle  bir
çocuğa bakabilecek erginliğe kavuşmamıştır.  Yine davalının
çocuk için gerekli maddi-manevi gücü müsait olmadığı için
velayetin müvekkilime verilmesini talep etmekteyiz.

Ä

Ì

Î

Ð

Æ

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Müşterek çocuk ...’nin velayetinin müvekkilime verilebilmesi için
dava açılması zorunlu hal almıştır.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m.
337 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus
kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, müşterek çocuk ...’nin annesinde
olan velayetinin müvekkilime verilmesine, karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78