Giriş yap
Kayıt ol

        				AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

									TEKİRDAĞ

DAVACI……………: 

VEKİLİ……………...: 

			

DAVALI…………....: Merkez / Tekirdağ

TALEP KONUSU…: Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile
Boşanma talebidir.

AÇIKLAMALAR….:

              		 Müvekkil ile davalı …. yılında
evlenmiş olup, bu evlilikten tarafların 1980 Doğumlu ..., 1988
Doğumlu ... adında iki çocukları bulunmaktadır.

                    		Taraflar birbirini severek
evlenmiş olmalarına rağmen evlendikten bir süre kadar sonra taraflar
arasında sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Öyle ki,

 

                        		Taraflar ruhi ve fikri
olarak anlaşamamaktadırlar. Hayata bakış açıları birbirinden
farklı olup, tarafların anlaşamamasının diğer bir nedeni de,
taraflar arasındaki eğitim ve kültür farklılığıdır. Müvekkil
üniversite mezunu, davalı ise ilkokul mezunu olup, eğitim durumları
arasındaki bu ciddi fark evlilik müddetince taraflar arasında
problemler yaşanmasına sebebiyet vermiştir. 

					Belirttiğimiz bu hususlar dışında, davalı eş evlilik
birliğinin getirdiği yükümlülüklerden olan sır saklama veya
mahremiyetin gizliliği ilkelerine de açıkça aykırı davranışlarda
bulunmuş ve devamlı olarak müvekkil ile yaşadığı evlilik
birliğinden kaynaklı sorunları askeri ortamlarda dile getirmiş,
müvekkilin komutanlarına dahi bizzat çıkarak müvekkili şikayet
etmiştir. Davalı; evlilik birliği müddetince, müvekkilin
komşularına, müvekkilin komutanlarının huzurunda ve de orduevinde
müvekkilin alkolik, kumarbaz ve başka kadınlarla ilişkisi olan
hayırsız biri olduğunu beyan etmiş, müvekkile hakaret etmiş ve
müvekkili iş çevresinde küçük düşürücü tutum ve
davranışlarda bulunmuştur. 

h

h

h

h

h‡

$

&

&

x

¾

h‡

h

,					Evliliğin belirtilen bu nedenlerden dolayı sona ermesine ve
taraflarca da ayrılık kararı alınmasına ve fiilen de evliliğin son
bulmasına rağmen, müvekkil o zamanlarda çocuklarımım
yaşlarının küçük olması ve de istikballerini kurmları için
evlilik birliğini devam ettirmiş fakat taraflar aynı evde farklı
hayatlar sürmüşlerdir. Davalı asilin müvekkille olan sorunlarının
dışında kendi komşu ve arkadaşları ile de sorunları olup, davalı
etrafına karşı da kötümser bir tavır sergilemekte ve sosyal
davranmamaktadır. Bu belirtilen hususlar davalının komşuları
tarafından da bilinmekte olup, tarafların evliliğin sona ermesinde
davalının komşuları dahi, davalı asilin kusur ve kabahatinin
bulunduğunu müvekkile defalarca beyan etmişlerdir.				

					

                     	Yukarıda kısaca belirtilen
nedenlerden dolayı, fiilen sona eren bu evliliğin hukuken de sona
erdirilmesi maksadı ile, işbu davanın açılması zarureti hasıl
olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER….: TMK, HUMK, İlgili Yasal Mevzuat…

DELİLLER………………: Nüfus Kayıtları, Mali ve İçtimai Durum
Araştırması, Tanık Beyanları, her 

                        türlü takdiri ve yasal
delil…

SONUÇ VE İSTEM……..: Yukarıda kısaca arz ve izah olunan
nedenlerden dolayı; Tarafların Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Nedeni
İle Boşanmalarına, yargılama giderleri ile ücret-i vekaletin
karşı tarafa aidiyetine; karar verilmesini davacı vekili sıfatı ile
saygılarımla dilerim. 07.09.2009

								DAVACI VEKİLİ

					           AV. MÜNİRE ÖZKAYILI AŞIK


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78