Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ....... AİLE MAHKEMESİNE

									ANKARA

DAVACI          :....... 

VEKİLİ           :.......

 

DAVALI          :....... 

              

KONU           : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
Nedeniyle Boşanma

AÇIKLAMALAR   : 1-Müvekkilem ile davalı evli olup evlilik
kayıtları ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi/Köyü,
....... Cilt, .......Sayfa, .......Kütük Sıra Nodadır. Tarafların
bu evliliklerinden ....... Doğumlu ....... isimli çocuğu mevcuttur.

 

2-Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında
geçimsizlik baş göstermiştir. 

3-Taraflar iyi niyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları
gidermeye çalışmışlarsa da bunda başarılı olamamışlar ve her
geçen gün bir birlerinden daha da uzaklaşmışlardır.

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧ໝ฀ümkün değildir. Davalı eşte
aynı düşüncededir.

YASAL NEDENLER : MK., HUMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR        : Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri
Diğer Deliller 

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Arz edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden
sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam
ettirmeleri mümkün olmadığından boşanmalarına, reşit olmayan
müşterek çocukları .......'un velayetlerinin davacı anneye
verilmesine karar verilmesini talep ederim. 

				        

DAVACI VEKİLİ

					            .......