Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI          :.......

VEKİLİ           :.......

DAVALI          :.......

    

KONU           : Pek Fena Muamele Nedeniyle Boşanma ve
Nafaka İstemi.

    

AÇIKLAMALAR  : 1-Müvekkilimiz davalı ile 8 yıldır evlidir. Evlilik
nüfus kayıtları....... İli, .......İlçesi,....... Mahallesi,
.......Cilt No, ....... Sayfa No ve....... Kütük Sıra Nodadır.
Evliliklerinde Elif, Semih ve Sadiye isimli üç çocukları
bulunmaktadır.

2-Davalı son iki yıldan bu yana işsiz de kalmasından kaynaklanan bir
bunalıma düşmüştür. Hemen her gece eve içkili olarak gelmekte,
gerek eşini yani müvekkilimizi ve gerekse çocuklarını dövmektedir.
Ayrıca gerek müvekkilimize ve gerekse müvekkilimizin ailesine ağıza
alınmayacak küfürler ve hakaretler etmektedir.

3-Kavgalarına çoğu kez aynı apartmanda oturan komşuları da tanık
olmuş, birkaç kez müvekkilimiz çocukları ile birlikte komşularına
sığınmak zorunda kalmıştır. Araya girenler davalıyı çeşitli
defalar uyarmışlar ancak davalı hareketlerini düzeltmemiş ve kendi
kusurlu hareketleri nedeni ile bozulan evlilik birliğinin tekrar eski
haline gelmesi mümkün olmamıştır.

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧淞¬ऀbeklenen faydanın artık
sağlanamayacağını göstermektedir. Müvekkilimizin davalıdan
boşanmasına karar verilmesini istemekteyiz.         

5-Davalının yaşam düzeni çocukları ile de ilgilenemeyeceğini
ortaya koymaktadır. Bu nedenle üç çocuğun velayetinin de davacıya
verilmesini, davalı tarafından, davacı için aylık .......TL, her
bir çocuk için de .......TL olmak üzere aylık toplam .......TL
nafaka ödenmesine karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : HUMK, MK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR        : Nüfus Kaydı, Tanıklar, yasal ve Her Tür
Kanıt.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenler ile tarafların
boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin davacıya
verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına
dönüştürülmek üzere aylık .......-TL tedbir ve müşterek her bir
çocuk için aylık .......-TL iştirak nafakasının davalıdan
tahsiline yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136
Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son
fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak
adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

								DAVACI VEKİLİ

	   				      .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78