Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

…………..

TALEPTE

BULUNANLAR : ………. velayeten …………

VEKİLLERİ :

KONU : EVLENMEYE İZİN TALEBİDİR.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkillerim…………… kızları olan ………… 20.08.1993 doğumlu olup, …………..
ilçesi, ……. Köyü, 0042 cilt, 00044 aile sıra no ve 0025 sıra no’da
nüfusa kayıtlıdır.

…………, ……….. isimli şahısla, şahsın yakın köy olan …….. Köyünde yaşaması
nedeniyle tanışmış, aralarında duygusal bir yakınlık oluşmuş ve
10.07.2009 tarihinde buluşup, …………’ya kaçmışlardır. Bu olayın akabinde
aynı gün jandarma görevlilerince Gülcan ve Hasan’a ulaşılmıştır.

Müvekkiller , rızasıyla kaçan ve evlenmek isteyen kızının ve ………….’ın
gelecekleri yönünden şikayetçi olmamıştır. …….. C. Başsavcılığı’nın
2009/….. Hz. sayılı dosyasında …… hakkında takipsizlik kararı
verilmiştir. Müvekkiller Ağustos 2009 tarihinde 16 yaşını ikmal eden
………….. ile evlenmesi için gereken işlemlerin başlatılmasına izin
vermiştir. Ekte sunduğumuz davetiyelerden anlaşılacağı üzere 31.10.3009
tarihi itibarıyla tarafların düğünü de yapılacaktır. Sonuç olarak
tarafların evlenmesi zaruri hale gelmiştir. Aksi halde telafisi imkansız
zararlar meydana gelecektir.

Bu nedenle 16 yaşını tamamlamış olan …….’in evlenmesine izin verilmesi
için Mahkemenize başvurma zorunluluğunda kalınmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : M.K,ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, ……… C. Başsavcılığı’nın 2009/……. sayılı
hazırlık dosyası, tanık beyanları ve sunulması mümkün sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle 4721 sayılı Medeni
Yasanın 124/2 maddesi gereğince …..’in…… ile evlenmesine izin
verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. 26.10.2009

Eki: Vekaletname Talepte Bulunan Vekili