Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

								.......

DAVACI          :.......

VEKİLİ           :.......

DAVALILAR      :.......

KONU           : Davalıların Evlenmelerinin Men'i
İstemimizdir. 

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimiz ile yeni boşanan, davalılardan
....... nın diğer davalı ....... ile evlenmesinin menini
istemekteyiz. 

2-Davalılardan ....... ile müvekkilim ....... Asliye Hukuk
Mahkemesinin ....... tarih ve ....... karar sayılı kararı ile
boşanmışlardır. Boşanma kararı taraflara tebliğ edilmiş ve
temyiz edilmediğinden kesinleşmiştir.

3-Davalı müvekkilimiz ile evli ve boşanma davası sürerken
müvekkilimiz ile müşterek arkadaşlarına hamile olduğundan söz
etmiştir. Müvekkilimiz ile boşanmanın gerginliği söz konusu
olduğundan müvekkilimize bu konudan söz etmemiştir.

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧䱹Ðༀnmek üzere olduğunu
öğrenmiş bulunmaktayız.

5-Davalının bu durumda evlenmesi doğacak çocuğun nesebinin
karışmasına neden olabilecektir. Müvekkilimizden bir çocuğa hamile
olan davalının iddet müddeti süresince evlenmesinin men'ine karar
verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : MK.m.93 ve devamı.,103,104.

KANITLAR        : Nüfus kayıtları,boşanma dosyası.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile davalılar arasındaki
evlenmenin menine , davalılardan müvekkilimizin eski eşinin hamile
olmasının da göz önüne alınarak yargılama sonuna kadar evlenme
akdinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir kararı verilmesine,
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı
Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası
uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

				           DAVACI VEKİLİ

				             .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78