Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması
İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Davalı karı – koca küçük ...’yi, ... Mahkemesinin
kararıyla evlat edinmişlerdir.Buna dair karar sunmaktayız.

2-) Ancak yapılması gereken esaslı araştırmalar yapılmadan bu
karar verilmiştir.Davalılar daha öncede evlat edinmişler ve gerekli
özeni göstermedikleri için ilişkileri kötüye gitmiştir. Ayrıca
davalılar ekonomik durumları gereği küçüğün eğitimini gereği
gibi sağlayabilecek durumda değillerdir.

                                    
       

T

\

^

¢

¤

¶

¸

ú

V

¤

ü

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

) Eksik incelemeyle kurulan evlatlık ilişkisinin kaldırılabilmesi
için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m.
318 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus
kaydı, evlatlık kararı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, davalılar ile küçük ... arasındaki
evlatlık ilişkisinin kaldırılmasına,  yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78