Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     Evlat Edinmeye İzin Verilmesi İstemi-Dava Dilekçesi

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                   : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                          : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                        : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                          : Evlat edinmeye izin talebimizi içerir
dilekçedir.

AÇIKLAMALAR          :

 1. Müvekkilllerimiz …/…/…. Tarihinden itibaren evli olmalarına karşın
 bazı sağlık sorunları nedeniyle çocukları olmamıştır.
 Müvekkillerimizin yaşları; ….. 45, …. 44 olup, evlat edinilmek istenen
 küçük …/…/…. Tarihinde doğmuş olup, … yaşını …ay önce ikmal etmiştir.
 Yasanın öngörmüş olduğu yaş farkı her halükarda yerine getirilmiştir.
 Bu durum Mahkemenize sunulan nüfus kayıtlarınca da doğrulanacaktır.
 (Ek-1)

 2. Eşlerin birlikte evlat edinmek istedikleri küçük …. , annesince
 terk edilmiştir. (Ek-2) Annesi küçük…’ya karşı özen yükümlülüğünü
 yerine getirmeyerek, kendisini terk etmiştir.

 3. Müvekkillerimiz, küçüğün her türlü bakım, eğitim masrafları vb.
 giderlerini karşılayabilecek ekonomik güç ve kültürel donanımı
 haizdir. Küçük …’nın ruhen ve bedenen sağlıklı, topluma faydalı bir
 birey olarak yetişmesini sağlayacak tüm imkanlara sahiptirler. İşbu
 dilekçemiz ekinde yer alan tanıkların beyanları ile de bu husus
 desteklenecektir. (Ek-3)

 4. Bu nedenle küçüğün evlat edinilmesine izin verilmesi için sayın
 Mahkemeye başvuru mecburiyetimiz doğmuştur.

DELİLLER                                :   1. Nüfus kayıtları,

                                           2. Hastane ve doğum kayıtları

                                           3.Tanık beyanları

                                           4. Sair her türlü yasal
delil.

HUKUKİ SEBEPLER             : TMK m. 301 , 302, 303, 304 ve diğer ilgili
mevzuat

 SONUÇ VE İSTEM     :  Yukarıda açıklanan nedenlerle ve küçük … …’ın
 menfaatleri açısından Müvekkilimiz tarafından evlat edinilmesi yönünde
 karar ittihazını talep ederiz.

EKLER                         :  1. Nüfus kayıt örneği.

                                       2. …./…../…. Tarihli …..
Hastanesi doğum kayıtları.

                                       3. Tanık listesi.

                                      4. Doğum tarihlerini gösteren
nüfus kayıt örneği.

                       

(Tarih)

Evlat Edinmek İsteyenler Vekili

(Ad, Soyad, İmza)