Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

EVLAT EDİNMEK İSTEYEN

(DAVACILAR)                              
   : 1 -

   2 -

VEKİLİ                                
             :

1-EVLAT EDİNİLMEK

İSTENEN KÜÇÜK                          :

2- KÜÇÜK (…) NİN

ANNESİ VE BABASI                      :

KONU                                  
             : Evlat edinmeye izin talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                             :

1- Müvekkillerim  ….. yıllık evli olmalarına karşın
çocukları olmamıştır. Müvekkillerimin yaşları 45 ve 43’tür ve
evlat edinilecek küçük 12 yaşındadır. Davacılarla arasındaki
yaş farkı 18 yaştan fazladır. Her iki davacı da MK.’daki yaş
sınırını doldurmuştur

2- Müvekkillerim küçük ….. yı birlikte evlat edinmek
istemektedirler.

,

.

0

2

6

8

R

T

2

6

Â

T

V

6

:

<

Â

Æ

È

-Küçük (…) nin ana-babası da davacı müvekkillerin küçüğü
evlat edinmesine rıza göstermektedirler. Küçük (….)
müvekkillerim tarafından evlat edinildiğinde şimdikinden daha iyi
sosyal ve ekonomik şarlara kavuşacaktır.

4- Bu nedenle küçüğün evlat edinilmesine izin verilmesi için
sayın Mahkemeye başvuru mecburiyetimiz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : MK, HUMK, NK,
ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      :Nüfus
kayıtları, tanık beyanları vs yasal deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Açıkladığ
ımız nedenlerle küçük (…)  nin menfaatleri açısından da;
davacılar tarafından evlat edinilmesine izin verilmesine karar
verilmesini müvekkiller adına saygıyla arz ve talep ederim.
…/…/…

Evlat Edinmek İsteyenler Vekili

Av.