Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                AİLE MAHKEMESİNE

 

Davacılar         : A... (evlat edinmek isteyen)

                           B... (evlat edinmek isteyen)

 

Davalı              : C... (evlatlık) küçükse,

                           D... (evlatlığın anası)

                           E... (evlatlığın babası)

 

Konu               : Evlat edinme kararı verilmesi.

 

Deliller            : 1. Nüfus kayıtları,

                           2. Tanıklar,

                           3. Davalıların beyanları,

                           4. Uzman kişilerin araştırma raporları,

                           5. Zabıta araştırması, yazılan yazı cevapları

                           6. Sair her türlü yasal delail.

 

Hukuki Neden   : TMY 306 ve ilgili maddeleri

 

Açıklamalar     : 1. ..............gününden beri evliyiz. Evliliğimizden
çocuklarımız olmamıştır.

                           2. Davalılar D... ve E... çocukları C...’yi
evlat edinmek amacıyla .......yılından beri yanımıza alarak bakıp
gözetmekteyiz.

                           3. Davalılar D... ve E... çocukları C...’yi
evlat edinmemize izin vermektedirler. Evlat edinmeye engel bir durumumuz
yoktur. Evlat edineceğimiz C... ile aramızda 18 yaştan çok fazla bir yaş
farkı da bulunmaktadır. her ikimiz de 30 yaşını doldurmuş durumdayız.

                           4. Evlat edinme koşullarımız oluşmuştur.
Küçük C...’yi birlikte evlat edinmek istediğimizden işbu davayı açmak
zorunluluğu duyulmuştur.

                           5. Davamızı kanıtlayacağım.

 

Sonuç ve İstem  : Davamızın kabulü ile ..............mahalle/köy
......cilt .....sayfa ........kütük sıra nosunda ..........doğumlu
C...’yi evlat edinmemize karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep
ederiz.

 

Davacılar (A... ve B...)