Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ORDU AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

İHTAR KARARI İSTEYEN           : Özcan BAHTİYAR ( T.C.: 60319263572)

Adres : ………………………………………………….

KARŞI TARAF (DAVALI)            : Berna BAHTİYAR

Adres : ………………………………………..

DAVA KONUSU                          :  Evlenmenin kendisine yüklediği
görevleri yerine getirmemek için eşini ve müşterek haneyi terk eden hem
de haklı bir neden olmadan evine dönmeyen karşı tarafa, dönmesi
gereğinin, aksi halde MK. M. 164 hükmüne göre boşanma davasının
açılacağının ihtaren bildirilmesi talebinden ibarettir. 

OLAYLAR                                   :

1.   Davalı ile …/…/…. tarihinde evlenmiş bulunmaktayız.

2.   Davalı hiçbir haklı sebebi olmaksızın aile birliğinin kendisine
yüklediği görevleri yerine getirmemek için 21.03.2015 tarihinde müşterek
evi terk ederek babasının …………………………………… Adresinde bulunan evine
gitmiştir.

3.   Davalının müşterek eve dönmesi için birçok kereler haber
gönderilmesine rağmen şimdiye kadar eve dönmemiştir. Yasal ihtaratın
yapılması için geçmesi gereken 4 aylık sürede dolmuştur.

4.   Tarafımın oturduğu ev halen ………………………adresinde olup normal
şartlarda üç kişilik bir ailenin yaşayabileceği şekilde döşenmiş
bulunmaktadır. Mahkemenizin takdir edeceği parayı da davalının adresine
postalayacağım. Ancak bahanelerin ortadan kaldırılması için söz konusu
bu talebime ilişkin dilekçemi de karşı tarafa postalanmasını talep
etmekteyim.

5.   Tarafımın bir ay süresince evde beklemem mümkün olmadığından evde
karşı taraf geldiğinde anahtarı teslim etmek üzere ……………….. (annem;
babam) bekleyecektir. Karşı taraf geldiğinde de anahtarı teslim ederek
evden ayrılacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER                    :  Medeni Kanun, Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunum ve ilgili sair mevzuat. 

SUBUT DELİLLER                      :  Nüfus kaydı, tanık beyanı ve
gerektiğinde her türlü hukuki deliller. 

SONUÇ ve TALEP                      :  Yukarıda saydığım nedenlerle,
evine ve eşime dönmesi talebini içeren iş bu ihtarnamenin karşı tarafa
bildirilmesine, aksi taktirde Medeni Kanun m. 164 hükümleri gereğince
boşanma davası açılacağının ihtaren karşı tarafa bildirilmesine karar
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

  Davacı

Özcan BAHTİYAR