Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

    

								.......

								      

DAVACI          :.......

VEKİLİ           :.......

DAVALI          :.......

DAVA            :.......

DAVA DEĞERİ    :.......

KONU            : Eşyaların İadesi

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimiz ile davalı 8 yıllık evliliklerini,
....... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ....... tarihinde verdiği .......
Esas sayılı karar ile bitirmişlerdir. İlam her iki tarafa da tebliğ
edilmiş ve kesinleşmiştir.

2-Davalı, müvekkilimizle müştereken oturdukları evi boşanma
davası devam ederken boşaltmış ve ................ adresindeki
babasına ait boş daireye taşımıştır. Burada müvekkilimizin
yıllarca yaptığı çalışmalar karşılığı eve alınmış
eşyaların yanında, müvekkilimizin şahsi eşyaları da
bulunmaktadır.

3-Müvekkilimiz adına ....... tarihinde ....... Asliye hukuk
mahkemesinin ....... D.İş Esas sayılı dosyası ile
yaptırdığımız tespitte bu durum tespit edilmiş ve yapılan tespite
davalının da bir itirazı olmamıştır. Bu eşyaların (eki listede)
tümü müvekkilimize ait bulunmaktadır. Davalının sadece şahsi
eşyaları bulunmaktadır.

ᄀʄ㄀$␷㠀$⑈怀ʄ愀̤ࠀda ....... tutarındaki bedelini
istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : MK., HUMK., İlgili Mevzuat

KANITLAR        : ............ AHM ....... D.İş Sayılı 
Tespit Dosyası, Faturalar, Tanıklar, Her Türlü Kanıt.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle mülkiyeti müvekkilime ait
olan eşyaların müvekkilime aynen iadesine, aynen iade mümkün değil
ise boşanma tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte ve
fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile
....... tutarındaki bedelinin davalıdan alınarak müvekkilimize
ödenmesine, eşyanın davalı tarafından üçüncü şahıslara
devrinin önlenmesi bakımından tedbiren muhafaza altına alınmasına,
yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı
Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası
uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

				        	DAVACI VEKİLİ

				                .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78