Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

SANIK                                 
             :

VEKİLİ                                
             :

DAVACI                                 
          :

MÜDAHİL                               
         :

SUÇ                                  
                 : Taksirli adam öldürme.

SUÇ
TARİHİ                        : …/…/…

KONU                                  
             : Eski Hale Getirme İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim …, …/…E. sayılı davada sanık olarak tutuksuz
yargılanmaktadır. Yargılama sırasında …/…/… tarihinde alınan
ara karar gereğince bir sonraki duruşma tarihi olan …/…/…
tarihinde sanığın da ifadesinin alınmak üzere duruşmada hazır
bulundurulması kararı alınmıştır.

-

 

"

D

F

T

l

¤

V

ª

Ð

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

¤

¦

°

²

Î

Ö

Ø

%Ancak, müvekkilim …/…/… tarihinde by pass ameliyatı olmuş
…/…/… tarihine kadar tamamen iyileşememiştir.  Bu nedenle de,
…/…/… tarihindeki duruşmada hazır bulunup ifade vermesi
gerekirken, duruşmaya gelememiş ve hazır bulunamamıştır.

3-)  Bu nedenle, müvekkilim …’nun söz konusu mazereti nedeniyle
eski hale getirme kararı verilmesi talebinde bulunma zorunlu hale
gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 5271 S. K.
m. 40 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim’nun mazeretinin CMK. m. 40
gereğince kabulü ile ifadesinin alınmak üzere yeni bir gün tayin
edilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Sanık Vekili

Av.

            


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78