Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE,

								.......

DOSYA NO            :.......

    

ESKİ DURUMA GETİRME

İSTEYEN/DAVALI       :.......    

VEKİLİ                :.......

		

DAVACI               :.......

VEKİLİ                :.......        

    

KONU                : Eski duruma getirme istemidir.

    

AÇIKLAMALAR       :1-Mahkemenizce ../../.... tarihli oturumda 10
günlük kesin mehil içinde tanık isimlerini bildirmemiz için
tarafımıza mehil verilmiş idi.Müvekkilimizin bu süre içinde
geçirdiği ağır bir ameliyat nedeni ile kendisinden bilgi almamız
olanaklı olmamıştır.

(

>

J

V

V

¨

(

T

V

ᄀʄ㄀$␷㠀$⑈怀ʄ愀̤ༀ2-Müvekkilimize ait hastane raporu
ektedir. Yerine getiremediğimiz ara kararı için eski hale getirme
talebinde bulunuyoruz. Tanık listemizi ekte sunuyoruz.

 

İSTEM SONUCU      : Açıklanan nedenler ile eski hale getirme
talebimizin kabulü ile tanık listemizin kabulüne karar verilmesini
talep ederiz.

						DAVALI VEKİLİ

				               .......