Giriş yap
Kayıt ol

        ... CEZA MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : İdari Para Cezasına İtiraz.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim …/…/… tarihinde … Petrol A.Ş. ile bayilik
sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme uyarınca müvekkilim
akaryakıt istasyonunu işletmeye başlamıştır.

 

2-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde lisans başvurusu için gerekli
belgeleri tedarik etmiş …/…/… tarihinde başvurusunu iadeli
taahhütlü mektupla … Kurumu’na iletmiştir. Ancak aynı
gün  adı geçen Kurum tarafından müvekkilime … TL. İdari para
cezası tebliğ edilmiştir.

 

ª

¬

®

°

¸

º

¼

¾

À

È

¬

°

¼

À

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 li olan hazırlıkları tamamlamaktadır. Müvekkilim asla Kanuna
aykırı bir eylemde bulunmamıştır. Müvekkilimin lisansız satış
yaptığına ilişkin kurumca hiçbir tespit yapılmamıştır. Bu
nedenle idari para cezasının iptalini talep etmek  zorunlu hale
gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                   : 5015 S. K.
m. 3, 19, 21 – 5326 S. K. m. 27 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Bayilik
sözleşmesi, posta makbuzu, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim adına
kesilen idari para cezasının kaldırılmasına, yargılama
giderlerinin davalı Kuruma yükletilmesine, karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78