Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          				     DENİZLİ 7. NOTERLİĞİ’ NE

İHTAR EDEN 		: 

MUHATAP 	: 

KONU 	: Emeklilik nedeniyle iş akdimin feshi ve 1475 S. K. m. 14
gereğince kıdem tazminatın ödenmesi istemidir.

܀ ␃愂Ȥ摧ۈlఀ 萏ᘠ萑˄葞ᘠ葠˄摧䮕f܀ ␃愃̤摧斜-ఀ
萏ଐ萑葞ଐ葠摧๗@ఀ 萏ଐ萑葞ଐ葠摧ᲒA܀
␃愁Ĥ摧๗@Ѐ 摧๗@܀ ␃愁Ĥ摧ۈlЀ 摧ۈlጀin işverence
işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeneceği
hükme bağlanmıştır.										Ekte ki belgeden anlaşılacağı
üzere 17 yıl hizmet süresi ile 4730 işgününü tamamlamış
olduğumdan yukarıda bahsettiğim yasal hakkımı kullanarak iş
akdimin feshini ihtaren bildirir; 1475 S. K. m. 14 gereğince iş
sözleşmesinin feshi sonucu doğmuş olan kıdem tazminatı
alacağının tarafıma ödenmesini, aksi halde alacakların tahsili
için yasal yollara başvuracağımı, mahkeme masraflarının
tarafınıza yükleneceğini ihtar ederim. 03.06.2015

EKİ: SGK Kıdem Tazminatı Yazısı

İHTAR EDEN SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde
saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve
muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini
saygı ile talep ederim. 03.06.2015

İHTAR EDEN