Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

            T.C.

     ANKARA 

12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 

EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Ehlibeyt Mahallesi 5.Cadde. No:32 Balgat/Ankara)

	Dosya borçlusu) sicil numarasıyla kurumunuzdan maaş almakta olduğu
tespit edilmiş olup; ( T.C. NO : )

Dosya borcu ……….……….TL. tamamlanıncaya kadar her ay
maaşın ¼ lük kısmı üzerinden kesintiye gidilmesine,

Borçlunun kurumunuzda mevcut irtibat adresleri ve telefon
numaralarının Müdürlüğümüz dosyasına bildirilmesine, karar
verilmiştir.

 

Karar gereğinin ifası rica olunur. 

								       	 12.İcra Md.Yrd.

	

       T.C.

     ANKARA 

12.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 

EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4

6

-

4

6

¦

ara)

	Dosya borçlusu sicil numarasıyla kurumunuzdan maaş almakta olduğu
tespit edilmiş olup; ( T.C. NO : )

Dosya borcu ……………….TL. tamamlanıncaya kadar her ay maaşın
¼ lük kısmı üzerinden kesintiye gidilmesine,

Borçlunun kurumunuzda mevcut irtibat adresleri ve telefon
numaralarının Müdürlüğümüz dosyasına bildirilmesine, karar
verilmiştir.

 

Karar gereğinin ifası rica olunur. 

								       	 12.İcra Md.Yrd.