Giriş yap
Kayıt ol

        İBRANAME 

İŞVERENİN		

UNVANI                     : 

SSK İŞYERİ SİCİL NO 	:

BÖLGE MÜD.NO		: 

VERGİ D./NO.		       : 

TEL VE FAKS		       : 

ADRES			       :

 

                            

İŞÇİNİN					

ADI-SOYADI		       :

EMEKLİ/SSK SİCİL NO       :

 İŞE GİRİŞ TARİHİ		:

 İŞTEN AYRILIŞ TARİHİ 	:				

KIDEM SÜRESİ		:

AYRILIŞ ŞEKLI		: EMEKLİ

AYLIK BRÜT ÜCRET      	: 

 

<

H

J

V

^

j

€

†

ˆ

Œ

Ž

J

ˆ

␃ጃ⢤᐀⢤愀̤摧寶Ÿ

␃༁᏾㲤᐀㲤帀懾Ĥ摧㿯Âጀˆ

Œ

Ž

␃ጃ㲤᐀㲤愀̤摧寶Ÿ

̤̀ꐓ<ꐔ<␷㠀$⑈愀̤摧寶ŸကŽ

®

À

ø

@ˆþÿ

@ˆþÿ

hS

@ˆþÿ

@ˆþÿ

@ˆþÿ

@ˆþÿ

@ˆþÿ

@ˆþÿ

@ˆþÿ

-dar işlemiş bulunan ücretlerimi, ikramiye ve ilave tediyelerimi,
hafta ve genel tatil günlerine ait ücretlerimi, fazla mesai
ücretlerimi, ulaşım ve yemek bedelimi, sosyal haklarımı ve bütün
hak ve alacaklarımı aşağıda belirtilen tutarları eksiksiz olarak
nakden aldım. İş sözleşmesinden, kanunlardan ve çalışma
mevzuatından doğan hiçbir şekilde bir alacağım kalmadığını
maddi ve manevi idari ya da adli yollardan herhangi bir hak talebinde
bulunmayacağımı beyanla işvereni İBRA ederim.  …/…/20….

 

 

İBRA EDENİN İŞÇİNİN:	 

ADI-SOYADI   	:

ADRESİ	       : 

TELEFONU	       : 

İMZASI	       :

KIDEM TAZMİNATI				:

İKRAMİYE VE İLAVE TEDİYE FARKI	:

FAZLA MESAİ					:

ULAŞIM VE YEMEK BEDELİ			:

DİĞER						:


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78