Giriş yap
Kayıt ol

        SULTANBEYLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE            
         …../…../….

İ S T A N B U L

Konu	: Elektronik yazar kasa hk.

Dairenizin ...04 ( Vergi No: ...5 ) sicil no’lu
mükellefiyiz.

Firmamızın Şube adresi olan ‘’Orhangazi Mah. Alparslan Cad. No:62
 Sultanbeyli / İstanbul‘’ adresinde 3100 sayılı kanun
gereğince perakende satışlarına başlayacaktır. 

ò

Durumu bilgilerinize sunar, tarafımıza verilmek üzere
‘’Elektronik Yazar Kasa Ruhsatnamesi’’ düzenlenmesinin
gereğini,

Arz ederiz.

Saygılarımızla,

... 

Yazar kasanın marka ve modeli 	: 

Sicil numarası 			: 

Cihazın satın alındığı yetkili bayii	: 

Bayiinin bağlı bulunduğu 

Vergi dairesi ve sicil no		: 

Fatura tarih ve no’su 			: 

EKLER 			:

- Yazar kasadan alınmış ilk fiş ve fotokopisi 

- Yazar kasa ruhsat fotokopisi 

- Yazar kasa fatura fotokopisi 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78