Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     KOCAELİ NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

KOCAELİ 2. SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :2015/107 Sorgu

2015/5081 Soruşturma

TUTUKLAMA KARARINA

İTİRAZ EDEN SANIK :İlhan Gür

MÜDAFİİ :Av.Selin EVREN

KONU :Kocaeli 2.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 12/03/2015 günlü tutukluluk

Kararına ilişkin itirazlarımız hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1. Sanık İlhan Gür 12/03/2015 tarihinde , mahkemenizin 2015/107 Sorgu
  Sayılı dosyası üzerinden verilen tutuklama kararı gereği
  tutuklanmıştır.

2. Sanık İlhan Gür üzerine atılı suçu işlememiştir.Yerleşim yeri belli
  , ailesi ile birlikte yaşayan ve sabit bir ikametgahı bulunan
  sanığın kaçması söz konusu değildir.

3. Suça ilişkin deliller toplanmış ve muhafaza altına
  alınmıştır.Delilleri karartma şüphesi bulunmamaktadır.

4. Açıklanan nedenlerle , anılan tutukluluk kararına itiraz ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER :5271 S.K. m.100,101. Ve Yasal Mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle , sanık İlhan Gür
hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak , kendisinin salıverilmesine
karar verilmesini , talep ederiz. 13/02/2015

Sanık İlhan Gür Müdafii

Av.Selin EVREN