Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

           

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

Davacı             : 

 

Davalı              : 

 

Konu               : El atmanın önlenmesi ve ... TL ecrimisil istemi

 

Deliller            : 1. Tapu kayıtları

                           2. Keşif

                           3. Bilirkişi

                           4. Tanıklar

                           5. Vesair yasal her türlü delail

 

Hukuki Neden   : TMY 683 ve ilgili mevzuat

 

Açıklamalar     : 

1. Davalı, ... ili, ... ilçesi, ...mahalle/köy, ... mevkiinde bulunan
tapuda kayıtlı ... ada ... parsel nolu taşınmazıma ... yılından beri el
atıp kullanmaktadır.

                            

2. Kendisine sözlü ve yazılı tüm başvurularım olumsuz karşılanmış,
davalı el atmasına devam edegelmiştir. ... yıl taşınmazımı ekip
biçememekteyim. Bu yüzden maddi zararlarım da oluşmuştur.

                            

3. Davalı, haksız tecavüz ve kullanmasına devam ettiği için işbu davanın
açılması zorunluluğu doğmuştur.

                            

4. Davalının haksız kullanımı nedeniyle ... yıl için ... TL ecrimisil de
talep etmekteyim.

                            

5. Davamı kanıtlayacağım.

 

Sonuç ve İstem  : Gerekli inceleme ve yargılama yapılarak, davalının
mezkur ... ada ... parsel nolu taşınmazıma vaki el atmasının önlenmesine
ve haksız kullanımı nedeniyle ... TL ecrimisilin yasal faizi ile
davalıdan alınmasına, masrafların davalıya yüklenmesine karar
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Dava Değeri    : ... TL

 

Davacı