Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ….. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ESAS NO :

DAVALI :

Vekili :

DAVACI :

Vekili :

KONU : EK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZLARIMIZDIR

AÇIKLAMALAR :

1. Davacının dava dilekçesinde öngörülen talepleri gereği bilirkişi
  raporu düzenlenmiş ve bu bilirkişi raporlarına ilişkin
  itirazlarımızı sunmuş idik. Ve bilirkişi raporuna ilişkin
  itirazlarımız dikkate alınmaksızın yeni bir ek bilirkişi raporu
  düzenlenmiştir.

2. Davacının talep ettiği en yüksek kalem ücret alacağına ilişkindir.
  Ek bilirkişi raporunda ücret alacağına ilişkin hesaplamalar yapılır
  iken tanık ifadelerinde belirtilen ücretler nazara alınmış diğer
  ileri sürülen beyanlar ve deliller incelenmemiştir. Davacının
  belirttiği üzere 2009 Ekim ayı itibariyle ücretlerini alamadığını ya
  da bazı aylarda 100- 200 TL gibi küçük meblağlarda ödemeler
  yapıldığını belirtmiş olsa da bu beyan hayatın olağan akışına uygun
  düşmemektedir. Davacının müvekkil şirketten almış olduğu kısmi
  maaşların tutarı aylık 100 TL ve 200 TL gibi rakamlar olarak
  belirtilmiş olup davacının biran için kısmi maaş ödemelerin doğru
  olduğu kabul edilse dahi tamamen tahmini bir beyan ile yalnızca
  şahitlerin ifadesi doğrultusunda belirtilen bu rakam üzerinden
  hesaplama yapılmasının hukuki bir temeli bulunmamaktadır. Bunun
  yerine davacının kısmı dahi olsa almış olduğu maaş ödemeleri banka
  dekontları ve şirket ödeme kayıtları incele3netrek belirlenmeliydi.

3. Davcının talepleri doğrultusunda hazırlanan bilirkişi ek raporu
  yukarıda belirttiğimiz sebepler incelenmeksizin verilmiş olduğundan
  belirttiğimiz hususların göz önüne alınarak ve incelenecek diğer
  sebeplerle birlikte eksikliklerin giderilebilmesi için yeniden
  bilirkişi incelemesi yapılmasın zaruri olmuştur

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili bankalara yazı
yazılarak dokümanların istenmesine incelenecek hususların göz önüne
alınması için yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesini arz ve talep
ederiz. 08.09.2015

DAVALI VEKİLİ