Giriş yap
Kayıt ol

        … İDARE MAHKEMESİ’NE

							

												

İTİRAZ EDEN		: 

VEKİLİ			:

DAVALI			: … Valiliği.

İTİRAZ KONUSU	: 

İŞLEM TARİHİ		: …/…/…

KONU	: Sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınması ve … TL
para cezası kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemidir.

AÇIKLAMALAR		: 

1-) …/…/… tarihinde saat …:…'da yapılan trafik kontrolü
sırasında alkolmetre cihazı ile yapılan ölçüm sonucunda
müvekkilin … promil alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine dava
konusu işlem tesis edilmiş, müvekkilin alkol ölçümüne itirazı
üzerine gönderildiği Adli Tıp Kurumu … Grup Başkanlığı'nca
saat ..:..'da müvekkilden alınan kan örneği üzerinde yapılan
tahlil sonucunda kanındaki alkol oranının 0,25 promil olduğu
belirlenmiştir. 

h

–

˜

-

 

j

Â

Æ

Ú

p

r

„

’

”

–

˜

ž

 

¸

ê

ô

6 içki almış olarak bu araçları süremeyecekleri, alkollü içki
almış olarak araç kullandığı tespit edilen diğer araç
sürücülerinden kanlarındaki alkol miktarı 0,50 promilin üstünde
olanların araç kullanamayacakları, alkollü içki almış
sürücülerin ve kanlarındaki alkol miktarının cihazla
ölçüleceği, cihazla yapılan tespite sürücünün itiraz etmesi
halinde, kanındaki alkol miktarının belirlenmesi için, bu konuda
eğitilmiş ve kan almaya yetkili kılınmış personel tarafından
kanı alınarak, tahlil için polis kriminal laboratuarına
gönderileceği, polis kriminal laboratuarlarında tahlilin mümkün
olmaması halinde, sürücü kandaki alkol miktarının tespiti için
adli tıp merkezlerine ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı tahlil
yapılabilecek teknik ve tıbbi imkanlara sahip olan en yakın sağlık
kuruluşlarına gönderileceği, kandaki alkol miktarının teknik
cihazla ve kan alınarak laboratuarda tespit imkanlarının
bulunmadığı hallerde, alkollü olarak araç kullandığı tespit
edilen sürücülerin en yakın resmi sağlık kuruluşuna sevk
edilerek, bu kurum hekimi tarafından rutin alkol muayenesinden
geçirileceği belirtilmiştir. 

3-) Müvekkilin alkollü olduğunun trafik kontrolü sırasında
saptanmasından sonra, bu ölçüme yapılan itiraz üzerine Adli Tıp
Kurumu'nda yapılacak tahlile kadar ki sürede kandaki alkol oranının
azalması doğaldır. Ancak, olayda, bu zaman diliminin yaklaşık 1,5
saat olduğu göz önüne alındığında, bu süre içerisinde kandaki
alkol oranını 2,30 promilden 0,25 promile düşmesi olanaklı
değildir. Bu durumda, yönetmelik maddesine uygun olarak yapılmış
tespitle, müvekkilin kanındaki alkol oranının, yönetmelikte
öngörülen sınırın altında kaldığı açıktır.

4-) Yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tesis edilen
sözkonusu işlemin iptali için işbu davayı açmak zorunluluğu
doğmuştur.            

SONUÇ VE İSTEM 	: Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle davalı idarece
…/…/… tarihinde tesis edilen Sürücü belgesinin altı ay
süreyle geri alınması ve … TL para cezası kesilmesine ilişkin
işlemin iptal edilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin
davalı idareye yükletilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…

										        

									İtirazda Bulunan Vekili

							    Av. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78