Giriş yap
Kayıt ol

        Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon ile İlgili 2007/17 Sayılı
Başbakanlık Genelgesi

4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu: Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon

GENELGE

2007/17

Kamu veya özel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan hizmet
içi eğitim faaliyetleri dışındaki her türlü eğitim ve öğretim
hizmetlerinde Devlet adına gözetim ve denetim yapma görevi,
Anayasamız ve ilgili diğer kanunlarla Millî Eğitim Bakanlığına
verilmiştir.

Ancak; kuruluş kanunları veya yürürlüğe konulan diğer mevzuatta
halka açık eğitim faaliyetleri düzenlenmesine ilişkin hükümlere
yer verildiği, bu hükümlere dayanılarak bazı resmî ve özel
kuruluşlarca eğitim yapıldığı ve belge düzenlendiği
görülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimi dışında
gerçekleştirilen bu uygulamalar; yasal duraksamalara, kurumlar arası
mevzuat karmaşasına, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmamış
sertifikaların geçersiz olması nedeniyle kursiyerlerin mağduriyetine
neden olmaktadır.

º

¶

yetlerinde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen gözetim ve
denetim görevi aynı zamanda; eğitim-öğretimde birliğin
sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılarak hizmet tekrarı ve
kaynak israfının önlenmesi ve verimliliğin artırılması
amaçlarına da hizmet etmektedir.

Bu itibarla; kamu veya özel kuruluşlar tarafından düzenlenecek olan
hizmet içi eğitim dışındaki tüm eğitim etkinliklerinde Millî
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde hareket edilecek, personel
istihdamı ile ilgili şartlar belirlenirken adaylardan talep edilecek
sertifikaların mutlaka Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olması
istenerek, gözetim ve denetim görevinin yerine getirilmesinde anılan
Bakanlığa yardımcı olunacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan
      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78