Giriş yap
Kayıt ol

        …HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                                :

KONU                                  
 : … YTL ecrimisil talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Müvekkile ait bulunan …mevkiindeki arsa müvekkilin bilgisi ve
izni dışında Davalı tarafından haksız olarak el atmaya
uğramış  ve davalı aleyhine açmış olduğumuz el atmanın
önlenmesi davasıyla …Asliye Hukuk Mahkemesi  …sayılı ilamıyla
müdahalenin men’ine karar vermiştir.

2- Ancak Davalının işbu taşınmazı elinde bulundurduğu süre
boyunca taşınmazdan halı saha olarak yararlandığı , halı sahayı
saatlik olarak kiraya verdiği ve hatırı sayılır bir kazanç
sağladığı tarafımızca öğrenilmiştir. Bu nedenle davalının bu
arsayı iki yıl boyunca kullandığı ve bu süre içerisinde tahmini
…YTL. kazanç sağladığı tarafımızca belirlendiğine
göre;  müvekkilin ecrimisil hakkı dolmuş olduğundan iş bu
davayı açmak zorunda kaldık.



¾

À

Â

lgili mevzuat.

H. DELİLLER                      :…Asliye Hukuk
Mahkemesi …sayılı ilamı, tapu senetleri, tanık anlatımları,
bilirkişi incelemesi ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             :Davalının haksız olarak
elinde bulundurduğu süre ile işbu arsadan haksız olarak elde ettiği
kazançtan müvekkilin taşınmazdan yararlanamaması nedeniyle toplam
…TL ecrimisil bedelinin  davalıdan yasal faizi ile birlikte
tahsiline yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya
yükletilmesine karar verilmesini saygıyla müvekkil adına  arz ve
talep ederiz.  …/…/….

 

DAVACI VEKİLİ

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78