Giriş yap
Kayıt ol

          ......... NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

											.../.../....

DAVACI        : 

VEKİLLERİ      : 

			 

DAVALI        : 

			 

KONU         : 

FUZULİ  İŞGAL  NEDENİYLE EL  ATMANIN  ÖNLENMESİ VE FAZLAYA 
 İLİŞKİN   TALEP  VE  DAVA  HAKKIMIZ  SAKLI  KALMAK  
KAYDIYLA ............-TL ECRİMİSİL TALEBİMİZ HK. 

AÇIKLAMALAR     :

1-Müvekkilimiz .... ....... davalı ..... ........'ın maliki
bulunduğu .......... Cad., ..... Apt., Kat:.., ...... adresindeki
taşınmazı davalıdan satın almıştır.

2-Davalı maliki bulunduğu ve oturmakta olduğu taşınmazı
müvekkilimize satarken evi boşaltacağını beyan etmiş bunun
üzerine müvekkilimiz daireyi satın almıştır. Ancak davalı evi
müvekkilimize sattıktan sonra evi boşaltmamış ve oturmaya devam
etmiştir. Müvekkilimizin tüm uyarılarına rağmen de oturmaya devam
etmekte ve bunun karşılığı olarak ta bir ücret ödememektedir. 

&

r. Müvekkilimiz satın aldığı dairede davalının oturmasına izin
vermemiştir. Bu durum karşısında müvekkilimiz satın almış
bulunduğu daireyi ne kullanabilmekte ne de semeresinden
faydalanabilmektedir.

4-Davalı fuzuli işgal olup haksız müdahalesinin önlenmesi için bu
davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER    : MK., HUMK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR       : 

  Tapu Kaydı, Tanıklar, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi, Yasal ve
Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ     : 10 Gündür

İSTEM SONUCU     :

Arz edilen nedenlerle davalının haksız olan el atmasının önlenmesi
ile fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla
taşınmazın haksız kullanımından dolayı müdahale tarihinden
itibaren ...........-TL ecrimisilin yasal faizi ile birlikte tahsiline,
yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya
yükletilmesine, karar verilmesini talep ederiz. 

              

DAVACI VEKİLİ

    


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78