Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DOSYA NO     :.......

CEVABA CEVAP 

VEREN DAVALI :.......

VEKİLİ         :.......

DAVACI        :.......

KONU         : Düplik Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :1-Davacı tarafından açılan dava ile ilgili olarak
evvelce mahkemenize sunmuş olduğumuz ilk itirazlarımızı ve
cevaplarımızı tekrar ediyoruz.

               2-Bu arada davacı tarafından Cevaba Cevap
dilekçesinde belirtilen aşağıda maddeler halinde belirtilmiş
bulunan hususlar dava dilekçesinde hiçbir şekilde bahsedilmeyen yeni
hususlardır. Bunlar davanın genişletilmesi kapsamında ele
alınmalıdır. Davacının bu beyanlarını kabul etmiyoruz. Mahkemece
de davanın genişletilmesi kapsamında değerlendirilmesini talep
ediyoruz. Bu hususlar şunlardır;

a)

b)

c)

d)

               3-Davacı tarafından zamanaşımı
itirazımız konusunda verilen cevaplar da tatmin edici değildir. Yasa
açıktır. BK ... maddesi gereği dava zamanaşımı dolmuştur.

4

␱㜀$␸䠀$؀: Açıklanan nedenler ile davanın zamanaşımı nedeni
ile reddine, mahkeme aksi kanaatte ise davaya cevap ve davacının
cevaplarına cevap dilekçelerimizde belirtilen diğer
itirazlarımızın kabulü ile davanın reddine karar verilmesini talep
ederiz.                            

                                    
               DAVALI VEKİLİ

	                                    
           .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78