Giriş yap
Kayıt ol

        ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI	:	.......... ....................... (TC Kimlik No:
.................)

Adres: ...........................................

VEKİLİ	:	Av. ......................... ................... (TC Kimlik
No: ..............................)

Adres: ..................................................

Tel:........................ Fax:........................

DAVALILAR	:	......................... ..............................

Adres: ............................................

KONU	:	Dosyanın bir suretinin tarafımıza verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR	:

	

Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasıyla görülmekte
olan davada Birlik Sigorta AŞ. vekiliyiz. Dosyayı takip etmek üzere
müvekkilimizden yeni aldığımızdan, dosyanın bir suretine
ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Bu nedenle dosyanın bir suretinin, yanımda çalışan .............
...............'ye verilmek suretiyle, tarafımıza gönderilmesini
bilvekale talep ederim. 

DAVACI VEKİLİ

Av. 

EKLER	: Vekaletname ve Yetki belgesi.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78