Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İHTARNAME

………………………………………………….. BANKASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………………………. Şubesinden
………………………. Tarihinde
……………………………………nolu hesaptan kredi kullandım
kullandığım krediden dosya masrafı adı altında
….....................tl para alındı ödemiş olduğum
…………………………tl dosya masrafının 20 gün içerisinde
tarafıma iade edilmesi , iade edilmiyorsa yazılı olarak tarafıma
bilgi verilmesi aksi takdirde yasal haklarımı arayacağımın
bilinmesini isterim. 

                                    
                             Adı Soyadı 

€

ª

~

€

                                    
                   

Tel:

TC No:

Not : 1-Dosya Masrafı Ödendiğine dair Makbuz

     2-Ödeme Tablosu

     3 -Bankadan krediye ait imzalanmış sözleşme İstenecek ve
dilekçe ekinde getirilecek