Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na

Şikâyetçi : İbrahim TEMİZ

Vekili : Av.Caner TEMİZ (TC No : 54349703016)

Necatibey Cad. 27/5 Sıhhiye/ANKARA

Şikâyet Edilen : Garanti Bankası A.Ş.

Adresi : NİSPETİYE MAH. AYTAR CAD. NO: 2 - 34340 / LEVENT-İSTANBUL

Ş. Parasal Değeri : 500 TL .- ¨ (Beş Yüz Türk Lirası)

Şikâyet Tarihi : 23/06/2015

Şikâyet Konusu : Garanti Bankası A.Ş. tarafından müvekkilim İbrahim
TEMİZ’den Taşıt Kredisi dosya masrafı adı altındaki tutar olan “
500,00.-TL”nin tarafımıza iadesi istemidir.

Açıklamalar :

1-) Garanti Bankası A.Ş. nin Körfez Şubesinde 30/12/2015 tarihinde Taşıt
kredisi olarak “115.000,00.-TL (Yüz On Beş Bin Türk Lirası)” kredi
müvekkilim tarafından alınmıştır.

2-)Krediyi veren banka kredi işlemleri sırasında kesintilerle ilgili
hiçbir detay bilgiyi sözlü veya yazılı olarak müvekkilime vermemiştir.

3-)Krediyi veren Garanti Bankası alınan Taşıt kredisinden masraf adı
altında “500,00.-TL” bedel kesintisi yapmıştır. Ancak yapılan kesintiye
ait harcamaların belgelerini tarafıma vermediği gibi alınmış bedelin
müzakeresini de yapmamıştır. Yani krediyi veren banka akdedilen
sözleşmeyi, sözleşme hürriyeti ilkesine aykırı olarak yalnızca kendi
çıkarlarını koruyacak bir hale getirmiştir. Ve tek taraflı akdedilmiş bu
matbu sözleşmeyi de tarafımıza dikte etmiştir. Aksini ispat krediyi
verene aittir.

4-)4077 Sayılı TKH Kanunun 10. ve 6. Maddeleri hükümlerine aykırılık
teşkil eden bu banka kesintilerinin iadesinin yapılması ile ilgili
olarak yasa hükümlerine göre bunu talep etme hakkı doğmuştur. Ayrıca
ilgili yasa hükümlerince şikâyet edileni yazılı olarak ihtar etme
yükümlülüğümüz yoktur.

Hukuki Sebepler :4077 Sayılı TKH Kanun ile diğer ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller :Ödeme belgeleri, emsal yargı kararları ve sair
deliller.

İstem ve Sonuç :İzah olunan nedenlerden dolayı, Dosya Masrafı adı
altında yapılan kesinti tutarı “500,00.-TL”nin tarafımıza iadesine karar
verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.23.06.2015

Şikâyetçi Vekili

Av. Caner TEMİZ

Ekler :

1.  Ödeme belgeleri fotokopisi

2.  Örnek Yargı Kararları fotokopisi