Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN	: …………………. (T.C. Kimlik No:…………..)

                   
………………………………………………….

VEKİLİ		: Av. TUNCAY IŞIK

			 Necatibey Cad. 54/8 Sıhhiye/Ankara

ŞİKAYET EDİLEN	: T. GARANTİ BANKASI A.Ş. ANAFARTALAR CADDESİ
ŞUBESİ

			  Anafartalar Caddesi No:17 Altındağ/Ankara	

ŞİKAYET KONUSU: T. Garanti Bankası A.Ş. Anafartalar Caddesi
Şubesi’nden 02/04/2013 tarihinde çekilen İhtiyaç Kredisi için
müvekkile haksız olarak ödetilen 257,25 TL Tahsis Ücreti’nin
iadesine karar verilmesi talebimizden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR	: 

Müvekkil, T. Garanti Bankası A.Ş. Anafartalar Caddesi Şubesi’nden
02/04/2013 tarihinde kullanmış olduğu 14.500,00 TL bedelli İhtiyaç
Kredisine ilişkin olarak 257,25 TL Tahsis Ücreti ödemek zorunda
bırakılmıştır. 

&

N

␃愁Ĥ摧綘uᄀN

d

f

j

p

r

|

 

°

²

º

¼

¾

2

J

^

`

”

–

¤

²

À

Ð

2nda yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden
bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Aksini ispat
yükü yasa gereği kredi verene aittir. 

Standart olarak düzenlenmiş ve taraflar arasında imzalanmış olan
kredi sözleşmesinde yer alan Tahsis Ücreti’ne ilişkin şartın
haksız şart olduğu ve tüketici olan müvekkili bağlamayacağı
açıktır. 

Anılan nedenlerle müvekkilden haksız olarak tahsil edilen 257,25 TL
Tahsis Ücreti’nin iadesine karar verilmesi hukuka ve hakkaniyete
uygun düşecektir.

HUKUKİ NEDENLER	: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili
tüm mevzuat.

DELİLLER			:

02/04/2013 Tarihli Dekont.

SONUÇ			 : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle fazlaya dair her
türlü beyan, talep ve tazminat haklarımız saklı kalmak kaydıyla,
257,25 TL Tahsis Ücreti’nin iadesine karar verilmesini saygıyla
vekâleten arz ve talep ederim. …/…/2014

				           		     ŞİKÂYETÇİ VEKİLİ

							      	      Av. TUNCAY IŞIK

 Av.Tuncay IŞIK

Necatibey Cad. 54/8 Sıhhiye/ANKARA

Tel: 0312 230 06 67  Fax: 0312 230 06 62