Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ		: Ali Ulusoy

			 adres

ŞÜPHELİ		: Turgut Koçer;

			 adres

SUÇ			: Dolandırıcılık 

AÇIKLAMALAR	:

07.10.2011 tarihli kira sözleşmesi uyarınca, 19.11.2011 tarihinde
evlenmem sebebiyle, 19.11.2011 tarihinden bu yana yukarıda belirtilen
meskende, şüphelinin kiracısı olarak oturmaktayım. 

¤

º

 hh

 bedelini yeniden tahsil etmeye çalışmaktadır.

Ayrıca yine şüphelide, benim ve kontrat kefilim İlyas Geçit
tarafından imzalanmış, vergiden muaf kalmak amacıyla kira
sözleşmesinde kira bedeli aylık 275,00 TL belirtilmesine rağmen
aylık 470,00 TL olarak kira ödememiz sebebiyle bir yıllık aradaki
kira bedeline ilişkin düzenlenen 2340,00 TL (195 TL * 12 ay)’lik,
10.10.2012 vade tarihli bono da bulunmaktadır. 

Adı geçen şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınızca
hazırlık soruşturması yapılarak, dolandırıcılık suçundan
cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını arz ve
talep ederim. Saygılarımla. 

								Ali Ulusoy

								Şikayetçi

Eki: - Kira kontrat örneği

    - İhtarname örneği