Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Müşteki :

Vekili :

Sanık :

Suç : Dolandırıcılık.

Suç tarihi :

Açıklamalar :

1.- Müvekkilim….., kendisine ait olan ……………………………………………..kayıtlı
taşınmazın %30 hissedarı iken, taşınmazın satışına yönelik olmak üzere,
diğer hissedarlarla birlikte sanık ……………. …………………………..düzenleme şeklinde
vekaletname ile yetki vermiştir.

Aralarında yaptıkları anlaşma gereği, sanık ……………… taşınmaz üzerindeki
borçları temizleyecek ve 1.500.000,00.-TL (birmilyonbeşyüzbinTürklirası)
satış bedelinden 250.000,00.-TL (ikiyüzellibinTürklirası) müvekkilim
……………….ödeyecektir.

2.- Söz konusu taşınmaz, sanık ………… tarafından, 04.02.2010 tarihinde
…………………..isimli şahsa 1.500.000,00.-TL bedelle satılmıştır. Ancak,
müvekkilim ile aralarında yaptıkları anlaşmaya göre, sanığın satış
bedelinin 250.000,00.-TL lik kısmını müvekkilime ödemesi gerekirken,
tapuda satışın yapıldığı 04.02.2010 tarihinden bu yana, herhangi bir
ödemede bulunmamıştır.

Sanık, müvekkilimi hile ile vekalet vermeye ikna etmiş ve taşınmazı
satarak haksız kazanç elde etmiştir. Müvekkilim, taşınmazın borçlarından
temizlenerek satılacağı hususunda kendisine güvence verilmesi ve yine
satış bedeli üzerinden kendisine para ödeneceği hususunda teminat senedi
verilmesi üzerine, satışa yönelik vekaletname vermeye ikna olmuştur.
Bugüne kadar iyiniyetli olarak, alacaklı olduğu meblağın kendisine
ödeneceği hususunda verilen sözlere itimat eden müvekkilim, aradan geçen
süre içinde, mağdur olmuş ve ciddi bir maddi zarara uğramıştır.

3.- Dolandırıcılık kastıyla ve hileli davranışlarla müvekkilimin
iyiniyetinden yararlanarak, kendisine verilen vekaletname ile satış
işlemini yapan ve satış bedelini haksız olarak hesabına geçiren sanığın
yakalanarak isnad edilen suçtan cezalandırılabilmesi için iş bu şikayeti
yapma zarureti hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler : TCK,CMUK,sair ilgili mevzuat.

Deliller :

1. 06.01.2010 tarihli, müvekkilim …………… ve diğer hissedarlardan
  ……………….. arasında yapılan ve sanık ……………….. taşınmazın borçlarını
  temizleyerek satış belinden 250.000,00.-TL kısmın …………………. ödeneceği
  hususunu içeren sözleşme örneği.

2. Beyoğlu 46. Noterliği’nin ………………… numaralı satışa yönelik düzenleme
  şeklinde vekaletname örneği.

3. Sarıyer Tau Müdürlüğü’nden alınan, 31.03.2011 tarihli taşınmazın
  satışının yapıldığını bildirir yazı.

4. Sanık ………………….. tarafından düzenlenen, 30.06.2010 tarih ve
  250.000,00.-TL bedelli teminat niteliğindeki senet örneği.

5. Bilirkişi tetkikatı, imza incelemesi, sair kanuni delail.

Netice ve Talep : Sanığın mevcutlu olarak adliyeye sevki ile isnad
edilen suçtan

dolayı cezalandırılmasını, mahkeme masrafı ve avukatlık

ücretinin sanıkğa yüklenmesini saygıyla bilvekale talep

ederim.

Müşteki Vekili

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78