Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                T.C

ADANA

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

1)Müvekkilim 1970 yılından beri sahip olduğu ada.. arsa .. nolu..
taşınmazı nizasız ve fasılasız bir şekilde iyi niyetli olarak kendine
ait olan ve tapu kütüğünden de anlaşılacağı üzre EK-1 kullanmaktadır.

2)Müvekkilim aradan uzun zaman sonra yaptırdığı taşınmaz tespitinde tapu
mevcut olan taşınmaz sınırı ile mevcut ve uzun yıllardır kullanmakta
bulunduğu taşınmazın …. Nolu arsa payının komşusu üzerine kayıtlı
olduğunu tespit etmiştir.

3)Müvekkilim … nolu arsa payını nizasız ve fasılasız olarak 1970 ten
beri sübjektif iyi niyetli olarak kullanmaktadır.EK2- şahitler

4)Var olan durum karşısında müvekkkilim yapmış olduğu sınırın ve düzenin
yıkılmaması için … nolu arsa payını iptal edinilerek gerekli arsa
payının bedelinin bilirkişi raporu doğrultusunda çıkartıldıktan sonra
ödemeyi talep etmektedir.

5)Şahitler ifadeleri ve gerekli hukuki deliler incelendiği zaman
müvekkilimin hiçbir kötü niyetli olmadığı , aksine uzlaşma yoluna
giderek var olan durumu fahiş bir miktar olmadan yapılan tespit
sonucunda ödemeyi kabul etmektedir.

6)Müvekkilimin bu isteminin gerekli ilgili maddeler ,hukuki kanıt ve
komşu ifadeleri incelendiğinde haklı olduğu anlaşılacaktır.

HUKUKİ DELİİLER:

1)Komşu beyanları

2)Tapu Kaydı

3)Her türlü hukuki delil

4)İLGİLİ YASA HÜKMÜ

İSTEM VE SONUÇ:

1)Müvekkilimin yıllardır aralıksız ve nizasız oalrk hakkaniyete uygun ve
iyiniyetli olarak kullandığı ve kendi sınırları içerisinde bulunan nolu
paylı taşınmazın komşu üzerinden iptal edilrek müvekkilim doğrultusunda
tescil edilmesini arz ve talep ederiz.

AV.YUSUF POZAN