Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İ H T A R N A M E

İHTAR EDENLER	: ............

MUHATAP		: ........

KONUSU	: 21.12.2014 Tarihinde Devremülk Satış Sözleşmesinden Cayma
Hakkımızın Kullanılması Ve Tarafımızdan Alınan Ücretin İadesi
İhtarımızdır.

 Sayın Muhatap; 

 Tarafımıza yapılan yoğun propaganda ve gerçekle örtüşmeyen
reklamlar neticesinde firmanız ile 21.12.2014 tarihinde devremülk
satış sözleşmesi imzalamış bulunmaktayız.

 

"

Ú

Ü

"

␃ሁᑤā愀Ĥ摧㌙Úᄀ sözleşme henüz hükümlerini doğurmaz.
Sözleşmenin hükümleri bu aşamada askıda olup, tüketici bu süre
içinde caymazsa sözleşme başladığından itibaren hükümlerini
doğurur, cayması halinde başlangıcından itibaren hüküm doğurmaz.

Bu meyanda her iki ihtar eden olarak sözleşmeden cayma hakkımızı
kullandığımızı; ........ adına yapılan 1.200TL ödemenin de iş
bu ihtarnamenin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 3 (Üç) iş
günü içerisinde .......iade edilmesini talep ederiz.24.12.2014

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret bulunan iş bu ihtarnamenin bir nüshasının
muhataba gönderilmesini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve
tebliğ şerhi içeren tasdikli bir nüshasının da tarafıma
verilmesini saygıyla arz ve istirham ederim.24.12.2014