Giriş yap
Kayıt ol

        … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI			: 

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

ADRES			: 

VEKİLİ			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI			: 

ADRESİ			: 

KONU	: Trafik kazası nedeni ile ….. TL. maddi ve …. TL. manevi
tazminat istemimizden ibarettir.	

DAVA DEĞERİ 		: 

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR		: 

1-) Davalı, .../.../... tarihinde ...-... karayolunun ... mevkiinde
meydana gelen trafik kazasında (EK-1) alkollü olması ve aracının
kontrolünü yitirmesi sebebiyle müvekkilimizin eşinin (EK-2)
ölümüne sebep olmuştur (EK-3).

2-) Davalının ... Ceza Mahkemesi’nde olayla ilgili olarak görülen
ceza davasında sunulan bilirkişi raporunda davalının kusur oranı
... olarak tespit edilmiş ve tanık ifadeleriyle de desteklenmiş
bulunmaktadır (EK-4).

3-) Müvekkilimizin eşi ... ..., ... yılından beri ... alanında
hizmet veren ...... firmasında satış departmanı şefi olarak
çalışmakta olup aylık ... TL. ücret almaktaydı (EK-5).
Müvekkilimiz ise; ev hanımı olup herhangi bir geliri bulunmamakta ve
kirada oturmaktadır. Müvekkilimizin, tek geçim kaynağı olan murisin
ölümüyle tamamen destekten yoksun kaldığı açıktır.

4-) Açıkladığımız bu sebeplerle, müvekkilimiz için ... TL.-
maddi, ... TL.- manevi tazminatın davalıdan alınarak tarafımıza
ödetilmesi amacıyla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER 	: 6098 S. K. m. 53, 55, 56; 6100 S. K. m. 1, 2, 5, 6.



 

$

&

(

Ô

Ö

â

ä



Ø

Þ

 h4l

 h4l

h4l

h4l

̤̀☊଀ņ愀̤摧尓Ç

␃愃̤摧墰¶᠀.../.../.... tarihli trafik kaza tutanağı, nüfus
kayıt örnekleri, murise ait .../.../... tarihli ölüm belgesi, ....
Ceza Mahkemesi’ne ait .../... E. .../... K. sayılı dosya örneği,
murise ait işyeri kayıtları ve bordro örnekleri.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklanan nedenlerle, ... TL.- maddi,
tahkikat sonucunda müvekkilimizin manevi zararının değerinin tam ve
kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak
üzere asgari ........TL manevi olmak üzere toplam ... TL.-	 destekten
yoksun kalma tazminatının davalıdan tahsiline, yargılama giderleri
ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini
müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ … 

EKLER:

.../.../... tarihli trafik kaza tutanağı

Nüfus kayıt örnekleri

Murise ait ..... Hastanesi’nce düzenlenen .../.../... tarihli ölüm
belgesi

... Ceza Mahkemesi’ne ait .../... E. .../... K. sayılı dosya
örneği

Murisin ... Firması’nda çalıştığını gösterir işyeri
kayıtları ve bordro örnekleri.

Bir adet onaylı vekaletname örneği.

    

                                    
             

										Davacı Vekili

							    		Av.

 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78