Giriş yap
Kayıt ol

        … HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI                    : Kendi adına asaleten
küçük … 'e velayeten.

VEKİLİ                      :

DAVALI                    :

KONU                       : …-TL destekten
yoksun kalma tazminatı
talebinden                               
                  ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

1-) Müvekkillerimin murisi geride davacıları mirasçı olarak
bırakmış olup bu husus ...... 6. Sulh Hukuk.Mahkemesi …/… E
veraset ilamı ile sabittir.

2-) Davalı … aleyhine … Ceza Mahkemesi. ../… E  kamu davası
açılmış ve …/…/… tarihli karar ile sanıkların mahkumiyetine
karar verilmiştir.

3-) Müvekkillerimin murisi ……  müvekkillerimin hayattaki tek
dayanakları idi. Müvekkillerimin hayatta başka bir gelir kaynakları
yoktur. Şu anda yakınlarının yardımları ile hayatlarını devam
ettirmektedirler.

4-)Müvekkillerimin murisi vefat ettiği zaman aylık …TL
kazanmaktaydı. Bu geliri ile müvekkillerimin bütün ihtiyaçlarını
karşılamaktaydı. Müvekkillerimin murisi davalıların kusuru
neticesinde vefat etmeseydi müvekkillerime hayatı boyunca destek
olmaya devam edecekti.

 

Œ

Œ

’

”

è

ê

ì

&rak fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik …
-TL talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ  SEBEPLER         : BK, MK. ve sair yasal deliller.

HUKUKİ DELİLLER          :Anılan veraset
ilamı,sanıkların cezasına ilişkin
ilam,tanıklar,nüfus                         
         kaydı,her türlü yasal kanıt

CEVAP SÜRESİ                   :10 gün

SONUÇ VE İSTEM              : Açıklanan nedenlerle,
destekten yoksun kalma tazminatının davalıdan tahsiline, yargılama
giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar
verilmesini talep ederiz. …/…/… 

                                    
                                    
                                 

                                    
                                    
                        Davacı Vekili

                                    
                                    
                 Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78